Mer än bokföring

Redovisningens syfte är att samla in finansiell information i syfte att fatta affärsbeslut, planera, kontrollera, analysera och informera företagaren. Redovisningstjänster inkluderar bokföring och registrering av affärshändelser, bokföringstjänster. Vi övervakar ditt företag och ser till att du arbetar i enlighet med gällande lagar och förordningar. Samtidigt ser vi till att dina företagskostnader är minimala och att du sparar pengar.

I praktiken innebär detta att vi redan planerar för det fjärde kvartalet innevarande år och ger dig råd om hur du balanserar intäkter, utgifter, läggningstillgångar och omsättningstillgångar och investeringar. På detta sätt ser vi till att inkomstskatten är planerad och realistisk minimal.

Detta till skillnad från den vanliga praxisen att få en slutlig uträkning i Februari eller Mars och bli förvånad över det skattebelopp du måste betala för föregående år och förskotten för nästa år.

Våra tjänster är snabba, exakta och på kortast möjliga tid. Vi gör detta genom onlinekommunikation som alltid är tillgänglig och genom att organisera online affärsdokumentation som du alltid har tillgång till.