Administrativa kontoret för kunder
Balokovićeva 41, Zagreb
Morana Barbara Lucic, kontorschef
GSM: +385 993 669 366
mail: info@administrativni-ured.com

 

Ordinarie öppettider:
måndag – fredag 08:00 – 16:00

För brådskande förfrågningar: 24/7 

KUPU-MONT d.o.o. Velika Gorica
Hajrija Kučuković, direktör
Mer…

>