I Kroatien är kammarmedlemskap obligatoriskt.
Den kroatiska handelskammaren ansvarar för företag.
Den kroatiska handelskammaren ansvarar för hantverkare.
Det finns kompetenta professionella kamrar för professionella tjänsteleverantörer.
Det finns andra föreningar där medlemskap är valfritt.