Webbplatsen är samfinansierad under det operativa programmet konkurrenskraft och sammanhållning från Europeiska struktur- och investeringsfonderna. 

 

Projektnamn:

Realtidsbokföring och bokföringstjänster 

Kort beskrivning av projektet: 

KUPU-MONT d.o.o. består av experter som känner till affärsprocesser och giltiga lagbestämmelser och aktivt följer affärsutövare i sin dagliga verksamhet och organisation. 

Förutom vanliga, realtidsbokföring och bokföringstjänster, inkluderas enkel och snabb åtkomst till information och affärsdokumentation. Små och medelstora företag konfronteras ofta med situationer där de behöver spendera  betydande tid på att hitta affärsinformation och samla in affärsdokumentation. Detta projekt gör det möjligt för små och medelstora företag att kontakta servicepersonalen direkt via Chat på www.kupu-mont.hr. På så sätt kan de fråga, begära den specifika information eller dokumentationen de behöver. Servicepersonalen får omedelbart förfrågan och behandlar begäran och skickar feedback till kunden. Samtidigt, om det är en viss dokumentation, elektroniskt, blir den tillgänglig för klienten. 

”För att säkerställa en förstärkning av marknadspositionen och öka konkurrenskraften tillämpar vi marknadsföringslösningar av hög kvalitet. Med detta projekt säkerställer vi skapandet av en webbplats. 

Mål och förväntat resultat av projektet: 

”Målet är en representativ webbplats. Det förväntade resultatet är ökad konkurrenskraft på EU-marknaden. 

Totalt projektvärde:

180.000,00 kn 

Belopp som samfinansieras av EU:

100.000,00 kn 

Projektets genomförandeperiod:

från 12/10/2018. 

Kontaktperson för mer information:

Morana Barbara Lucic

GSM +385 (0) 99 366 9 366