Više od knjigovodstva

Računovodstvo je usmjereno prikupljanju financijskih informacija u svrhu donošenja poslovnih odluka, planiranja, kontrole, analize i informiranja poduzetnika.

Unutar usluga računovodstva, obuhvaćene su knjigovodstvene usluge vođenja poslovnih knjiga i evidentiranje poslovnih događaja.

Mi pratimo vaše poslovanje i brinemo se da poslujete u skladu s važećim zakonima i propisima. Ujedno brinemo da troškovi vašeg poslovanja budu minimalni i štedimo vaš novac.

U praksi to znači da u četvrtom kvartalu tekuće godine već planiramo dobit i savjetujemo vas kako da balansirate s prihodima, rashodima, dugotrajnom i kratkotrajnom imovinom, te ulaganjima. Na taj način brinemo se da iznos poreza na dobit bude planiran i realno minimalan.

Za razliku od uobičajene prakse da u veljači ili ožujku dobijete završni račun i iznenadite se s iznosom poreza koji morate platiti za prethodnu godinu kao i akontacijama za narednu godinu. 

Naše usluge su ekspeditivne, točne i u najkraćem roku. To postižemo on line komunikacijom koja je uvijek dostupna i organizacijom on line poslovne dokumentacije kojoj uvijek imate pristup.