Aktualni podaci u realnom vremenu

Administrativni ured za rad sa strankama
Balokovićeva 41
Zagreb
Morana Barbara Lučić, voditelj ureda
+385 99 3669 366

Redovno radno vrijeme:
ponedjeljak – petak
08:00 – 16:00
Za hitne upite: 24/7

KUPU-MONT d.o.o.
Velika Gorica
Hajrija Kučuković, direktorica
više…

 

>