Brinemo o svoj dokumentaciji

Muči vas nedostatak vremena za obavljanje administracije, nemate volje, znanja ili prostora za sve to? Zapošljavanje osobe za obavljanje tih poslova je preskupo, a rezultati nezadovoljavajući?

Poslujte uredno i sigurno s administrativnim uredom: …bez zaposlenog administratora, troškova plaće, godišnjih odmora i bolovanja …bez dodatnog uredskog prostora, namještaj i računalne opreme. Administrativni poslovi vezani su za sve segmente poslovanja, obuhvaćaju puno različitih aktivnosti i zahtijevaju angažman. 

Potrebni su za praćenje tekućeg poslovanja, kreiranje i kontrolu dokumentacije, ali i za servisiranje partnera, suradnika, računovodstva, knjigovodstva, zaposlenika i državnih tijela. Ni jedno poslovanje ne može bez administracije. Koliko god administrativni poslovi bili jednostavni, ako se ne obavljaju ili se obavljaju loše i sa zakašnjenjem, utjecati će loše na cjelokupno poslovanje. Mogu se lako pretvoriti u problem koji ne nestaje nego se samo povećava.

Administrativni poslovi obuhvaćaju stvaranje, zaprimanje, kontroliranje, evidentiranje i arhiviranje poslovne dokumentacije.

 Osim toga uključuju poslove telefonske korespondencije, slanja/primanja elektronske pošte, prikupljanja ponuda, naručivanja robe ili usluga, fakturiranja, naplate potraživanja, prijava/odjava djelatnika, organiziranja liječničkih pregleda, sastavljanje ugovora, praćenja javnih nadmetanja, izrade putnih naloga, popunjavanja evidencije radnog vremena, platnog prometa, urednog arhiviranja dokumentacije, korespondencije s računovodstvom i pripreme dokumentacije, izrade promotivnih materijala, odlazaka u banku, poreznu upravu, FINU i sve druge poslove prema specifičnostima poslovanja.

Kompletnu dokumentaciju možemo zaprimiti elektronskim putem. Sva dokumentacija je organizirana on line i dostupna vama kao korisniku u bilo kojem trenutku. 

Uštedite svoje vrijeme i novac 

ORGANIZIRANO POSLOVANJE